Sažetak programa u Noći muzeja

Udruga Ivana Perkovca - za očuvanje kajkavske ikavice i promicanje zavičajne kulturne baštine priprema bogat program za prezentaciju i komunikaciju kajkavske ikavske baštine i tradicijske kulture u stvaranju Nove publike.

Program

18.00 - 18.30
div
Predavanje: prof. dr. sc. Martina Horvat: Jezična specifičnost kajkavskog donjosutlanskog ikavskog dijalekta i promocija knjige: Marko Samardžija: Donjosutlanski kajkavski ikavci, Općina Brdovec, Brdovec, 2008.
Prezentacija: Projekt: „Čitamo nove etnografije“, moderator Juraj Šantorić Tematsko područje: Kajkavski donjosutlanski ikavski dijalekt. Predavanje: prof. dr. sc. Martina Horvat: Jezična specifičnost kajkavskog donjosutlanskog ikavskog dijalekta i promocija knjige: Marko Samardžija: Donjosutlanski kajkavski ikavci, Općina Brdovec, Brdovec, 2008.
18.30 - 19.00
div
Pjesnici ikavske kajkavštine – Dragutin Mihalinec, Marica Planinšek, Nada Lozar -Tomašić
Recital: Pjesnici ikavske kajkavštine i članovi Udruge Ivana Perkovca: Dragutin Mihalinec, Marica Planinšek, Nada Lozar – Tomašić.
19.00 - 20.00
div
15. obljetnica djelovanja Udruge Ivana Perkovca – za očuvanje kajkavske ikavice i promicanje zavičajne kulturne baštine 2009. – 2024 – Jasna Horvat, predsjednica Udruge Ivana Perkovca
Predavanje na temu: "15. obljetnica djelovanja Udruge Ivana Perkovca – za očuvanje kajkavske ikavice i promicanje zavičajne kulturne baštine 2009. – 2024.", Jasna Horvat, predsjednica Udruge Ivana Perkovca
20.00 - 21.30
div
Radionica umjetničke keramike, prof. Zdravka Kramarić
Radionicu umjetničke keramike vodi prof. Zdravka Kramarić
21.30 - 23.00
div
Razgledavanje uradaka članova Udruge Ivana Perkovca i likof
Razgledavanje uradaka članova Udruge Ivana Perkovca s likovno – kreativnih radionica „Stvaramo ponedjeljkom“ i likof

Galerija

Sadržaj i oblikovanje programa: Udruga Ivana Perkovca, Opća pučka škola Šenkovec