Sažetak programa u Noći muzeja

NOĆ MUZEJA ’24 U OPĆINI ROVIŠĆE
Kulturni centar Rovišće, petak 26.01.2024., Od 18 sati
Izložba fotografija Hrvatskog fotosaveza
Izložba starinskih igračaka i prikaz tradicionalnih dječjih igara
Izložba crteža na temu starih igračaka Dječjeg vrtića Palčica Rovišće
Projekcija starih obiteljskih fotografija s područja Općine Rovišće
Radionica Hrvatskog fotosaveza za djecu i roditelje
Glazbena igraonica i radionica Općine Rovišće – izvedba starih brojalica
Učenička zadruga OŠ Rovišće ˝Sa srcem˝ - izvedba zagonetki i starinskih igara
O muzejskom bontonu - ˝Što se u muzeju ne smije raditi!˝
19:00 h Priča: ˝Kako je Severinska buna 1755. obilježila Rovišće˝
( glumačka izvedba, Nastup KUD-a)

Program

18.00 - 22.00
div
Noć muzeja u Općini Rovišće 2024.
Izložba starinskih igračaka, radionice za djecu i roditelje, projekcija starih obiteljskih fotografija iz Općine Rovišće, O muzejskom bontonu, nastup Kulturno umjetničkog društva Rovišće
19.00 - 20.00
div
Priča ˝Kako je Severinska buna 1755. obilježila Rovišće˝
Učitelj Vlado Karagić i glumac Igor Pečenjev donose priču o tome kako je Severinska buna 1755. obilježila Rovišće i koliko je Rovišće imalo značaj kroz hrvatsku povijest.

Sadržaj i oblikovanje programa: Općina Rovišće ( Kulturni centar Rovišće)