Sažetak programa u Noći muzeja

Izložba Re/interpretacija ljubavi

Tematska, žirirana izložba članova Sekcije za keramiku, porculan i staklo ULUPUH-a.

Ljubav je kao fenomen teško interpretirati ili objasniti. Ipak, ona je sveprisutna i svatko od nas trebao bi moći o njoj nešto više reći. Ljubav se u suvremenom svijetu pokušava ogoliti na puko zadovoljstvo, rafiniranu i estetiziranu ideju ljubavi, bez mogućnosti da se u toj ljubavi doživi bol, zanos i pravu pokretačku ili stvaralačku snagu. Takva ljubav ostaje isprazna komodificirana verzija sebe same. Upravo iz tog razloga ova izložba želi reinterpretirati ljubav i dati joj neko novo značenje.
Izabrano je 13 radova članova Sekcije za keramiku, staklo i porculan ULUPUH-a koji su svaki za sebe doprinijeli temi izložbe.

Program

10.00 - 23.00
div
Izložba Re/interpretacija ljubavi
U Muzeju čokolade Zagreb biti će izložena izložba Re/interpretacija ljubavi, tematska, žirirana izložba članova Sekcije za keramiku, porculan i staklo ULUPUH-a.

Sadržaj i oblikovanje programa: Muzej čokolade Zagreb