Sažetak programa u Noći muzeja

Program je usmjeren na privlačenje nove publike, pa je i sadržaj prilagođen tome. Grobnički kaštel sada, nakon trogodišnje obnove, predstavlja centar kulturnog života Grobnišćine. u istome to je i muzej i kaštel, i galerija suvremene umjetnosti i prostor za brojne umjetničke radionice. Takon će posjetitelji na ovogodišnjoj Noći muzeja moći pogledati izložbu umjetničkih fotografija, porazgovarati s autorom Markom Valjkom, moći će uroniti u svijet priča i bajki te pomoći u njihovom prevođenju sa standarda na dijalekt, poslušati predavanja o etnnografiji, grobničkoj nošnji i o drevnim Grobničkim dondolašima, dotaknuti runo i zadondolat. U društvu akademskih glazbenika moći će zasvirati i s njima porazgovarati o svim žanrovima glazbe,

Program

18.00 - 23.00
div
Izložba umjetničkih fotografija Evocirati i provocirati
Izložba umjetničkih fotografija velikog formata u fokusu ima ženu prikazanu kroz portret i akt, kao i koncept s porukom izvan okvira klasične jednostavnosti fotografije. Izložba se sastoji od tri cjeline, ženskog portreta, akta, te koncepta. Nastale u presjeku dvadesetak godina, stvorene su za i od vlastitih evociranja pojma prikaza ne ljepote, već osobnog odnosa muza i fotografa.
20.00 - 21.00
div
Kako nastaje umjetnička fotografija?
U razgovoru s umjetničkim fotografom Markom Valjkom posjetitelji će moći saznati sve o tome kako umjetnička fotografija nastaje, od ideje preko samog čina fotografiranja pa sve do razvijanja i obrade, te na kraju tiskanja fotografija. Uz sve to u posebnom kutku moći će se upoznati i s fotografskom opremom.
19.00 - 20.00
div
Grobnički dondolaš
Grobnički dondolaši predstavljaju samu srž grobničke etnografije koja će se u drugoj polovici 2024. moži opet razgledati i u našoj etnografskoj zbirci. Ovo će biti idealna prilika da porazgovarate s Dondolašem, osjetite iskonsku strast i ljubav prema baštini koja ga vuče, pa čak i da sami zadondolate u zvon, i pod rukom osjetite runo
21.00 - 21.30
div
Z noninega škabelina
Grobnička narodna nošnja do današnjeg je vremena sačuvana zahvaljujući brižljivom čuvanju u brojnim "pikabitih i škabelinih" grobničkih "kamar" i kao takva predstavlja blago koje govori o materijalnoj i nematerijalnoj baštini grobnišćine. Osim predavanja KUD Zvir, posjetitelji će moći i razgledati grobničku narodnu nošnju
19.00 - 21.00
div
Glazbeni kutak Frankopanskoga kaštela Grobnik
Predstavljanje različitih glazbenih radionica udruge Muzika u koracima (Mook) i Katedre, uz upoznavanje s mentorima. Posjetitelji će moći probati zasvirati bubnjeve, klavijature, harmoniku, gitaru, mandolinu, zapjevati ili poslušati kako svirajuakademski glazbenici. Tu smo za sva Vaša pitanja! Više o samim radionicama možete pročitati na https://muzikaukoracima.hr/glazbene-radionice/
18.00 - 23.00
div
Povij mi tu bajku po domaću
Grobnička čakavština je zaštićeno nematerijalno dobro Republike Hrvatske, i kao takva predstavlja blago koje treba čuvati. Jedan od najboljih načina za očuvanje materinjeg govora je pobrinuti se da ga nastave baštiniti najmlađe generacije. Zato ćemo na ovoj radionici započeti s projektom prevođenja bajki i priča na grobničku čakavštinu. Dođite, podružite se s nama i pomognite nam
20.00 - 21.00
div
Likovna radionica "Crta i ljudska figura"
Na likovnoj radionici "Crta i ljudska figura" polaznici će upoznati jedan poseban tip crteža zvan kroki (francuski croquis). Kroki se treba sastojati od svega nekoliko crta, zbog čega ga treba nacrtati što brže. Tih nekoliko crta treba pokazati mogućnosti tehnike koja se koristi za crtanje te polaznici radionice mogu donijeti ugljen, crni tuš, pero i kist ili olovku.

Galerija

Sadržaj i oblikovanje programa: Frankopanski kaštel Grobnik, Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine