Sažetak programa u Noći muzeja

Doživite u petak interpretaciju kulturne i prirodne baštine Međimurja kroz virtualnu stvarnost. Upustite se u svijet popevke te arheološke i sakralne baštine. Istražite mlin na Muri i kako se ispiralo zlato na Dravi. Saznajte kako je pozoj letio iznad Starog grada Zrinskih. Upoznajte kulturu vina i tradicionalnu međimursku gastronomiju te posjetite svjetove dr. Rudolfa Steinera.

Program

19.00 - 23.00
div
Stalni interaktivni postav Ekomuzeja Međimurje Malo
Razgledavanje virtualne interpretacije kulturne i prirodne baštine Međimurja

Galerija

Sadržaj i oblikovanje programa: Ekomuzej Međimurje Malo