Sažetak programa u Noći muzeja

Cilj izložbe je prikazati važnost Novigrada na Dobri kroz vrijeme od doba Frankopana pa sve do danas. Kroz izložbu prikazati će se svi važni elementi komunikacije koji su povezivali Novigrad na Dobri sa ostalim važnim gradovima u širem prostoru. Izložba putem slika, starih geografskih karata, arhitektonskih nacrta i opisa prikazuje stare ceste Karolinu i Lujzijanu, izgradnju autoceste od Zagreba prema Bosiljevu, razvoj telekomunikacijskog prometa. Uz izložbu kostimirani čitači čitati će pisma i legende tematski vezane za izložbu.

Program

18.00 - 01.00
div
Komunikacija od Frankopana do danas
Uz izložbu slika i geografskih karata, čitati će se pisma i legende iz nekih prošlih vremena. Pretraživati će se stare digitalne karte na internetu. Koristiti zemaljske i mobilne telefone s kraja prošlog stoljeća.

Sadržaj i oblikovanje programa: Društvo prijatelja Novigrada na Dobri “Frankopan”