Sažetak programa u Noći muzeja

Riznica splitske katedrale smještena je u palači Skočibučić - Lukaris na Peristilu. Za posjetitelje Noći muzeja 2024. biti će dostupne tri lokacije u sklopu Riznice splitske katedrale, muzejska zbirka, zvonik svetoga Dujma i krstionica svetoga Ivana Krstitelja. Sama Riznica zbirka je eksponata od antike do 18. stoljeća koji svjedoče o razvoju splitske katedrale kroz stoljeća. Krstionica se smjestila u jedan od najbolje sačuvanih antičkih hramova na našim prostorima. Za kraj posjeta samom središtu Splita, posjetitelji će moći uživati u noćnoj vizuri grada sa zvonika svetoga Dujma.

Program

18.30 - 00.30
div
Posjet Riznici splitske katedrale, krstionici sv. Ivana Krstitelja (Jupiterov hram) i zvoniku sv. Dujma
Posjetitelji će moći pogledati stalni postav Riznice splitske katedrale, posjetiti krstionicu sv. Ivana Krstitelja, nekoć antički hram iz vremana cara Dioklecijana. Također, imat će jedinstvenu priliku popeti se na zvonik sv. Dujma u noćnim satima.

Galerija

Sadržaj i oblikovanje programa: Riznica splitske katedrale