Sažetak programa u Noći muzeja

privatna zbirka pisačeg pribora

Program

19.00 - 01.00
div
cijelo vrijeme trajanja
otvoreni koncept izložbe

Sadržaj i oblikovanje programa: Peroklinika