Sažetak programa u Noći muzeja

Predavanje Tomislava Antolovića, Nastanak i razvoj Baranjskih pustara
Predavanje Slavka Tota prof. Moje djetinjstvo na pustari
Radionica - Izrada makete pustare, Goran Ledenčan, prof.
Radionica - Ljekoviti recepti naših pustara, Andreja Dorić, prof.
Radionica - Tisto s pustare, Ljubica Krašnjak, prof.
Radionica - Motivi baranjskih narodnih nošnji: izrada straničnika, Nataša Mesić Muharemi, prof.
Izložba učeničkih radova na temu pustare i prikaz povijesnih podataka razvoja Baranjskih pustara, Sanela Toša Ljubičić, prof.

Program

18.20 - 19.05
div
Nastanak Baranjskih pustara
Predavanje Tomislava Antolovića o nastanku i razvoju Baranjskih pustara
19.10 - 20.00
div
Moje djetinjstvo na pustari
Predavanje Slavka Tota o njegovom djetinjstvu na pustari.
18.20 - 19.00
div
Maketa pustare
Učenici izrađuju maketu pustare s učiteljem geografije Goranom Ledenčanom.
18.20 - 19.00
div
Tisto s pustare
Učenici izrađuju taške s učiteljicom domaćinstva Ljubicom Krašnjak.
18.20 - 19.00
div
Ljekoviti recepti naših pustara
Učenici s učiteljicom biologije i kemije Andrejom Dorić istražuju ljekovite biljke te postupak izrade preparata.
18.20 - 19.00
div
Motivi baranjskih narodnih nošnji: izrada straničnika
Učenici s knjižničarkom Natašom Mesić Muharemi izrađuju straničnike s baranjskim motivima
18.00 - 20.00
div
Baranjske pustare
U holu škole izložba učeničkih radova na temu pustare i prikaz povijesnih podataka razvoja Baranjskih pustara.

Sadržaj i oblikovanje programa: Osnovna škola Darda