Sažetak programa u Noći muzeja

U kući 0ldtimer kluba "Kurbla" Garešnica bit će izložba starih dokumenti sa područja Garešničkog kraja i Bjelovarsko bilogorske županije. Naziv izložbe je Pisani tragovi prošlosti, a postavlja se u suradnji sa udrugom Sferia Garešnica. Posjetitelji će imati priliku vidjeti dokumente od doba Kraljevine Jugoslavije pa sve do novije povijesti. Jedan od zanimljivijih izložaka je i knjiga poroda primalje koja je radila na području Garešnica od 1943. do 1947.g. u kojoj se mogu pronaći građani rođeni u tom razdoblju.
Izložba će se moći vidjeti svaki dan do 02. 02. od 10:00 do 16:00 sati.

Program

18.00 - 23.00
div
Izložba
U kući 0ldtimer kluba "Kurbla" Garešnica bit će izložba starih dokumenti sa područja Garešničkog kraja i Bjelovarsko bilogorske županije. Naziv izložbe je Pisani tragovi prošlosti, a postavlja se u suradnji sa udrugom Sferia Garešnica. Posjetitelji će imati priliku vidjeti dokumente od doba Kraljevine Jugoslavije pa sve do novije povijesti. Jedan od zanimljivijih izložaka je i knjiga poroda pri

Galerija

Sadržaj i oblikovanje programa: Oldtimer klub “Kurbla” Garešnica