Sažetak programa u Noći muzeja

Na ovogodišnjoj Noći muzeja u Muzeju hvarske baštine posjetitelji će upoznati nove generacije hvarskih znanstvenika i moći će vidjeti i doživjeti kako funkcionira znanost 21. stoljeća – uz demonstracije kemijskih pokusa, izložbu zbirki prirodnina i upotrebu novih tehnologija u istraživanju prirode. Održat će se i promocija zbornika radova „Viški boj 1866. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 2016. godine povodom 150. obljetnice boja“. Boj se odvijao 20. srpnja 1866. na moru između Hvara i Visa, a važnu ulogu u njemu imali su i Hvarani. Bit će postavljena i prodajna izložba izdanja Muzeja po popularnim cijenama.

Program

18.00 - 21.00
div
Nove generacije hvarskih znanstvenika – uživo demonstracije pokusa, zbirki i novih tehnologija
U vrtu Ljetnikovca Hanibala Lucića i u Kabinetu Grgura Bučića, hvarskog znanstvenika iz 19. stoljeća, posjetitelji će moći vidjeti i doživjeti kako funkcionira znanost 21. stoljeća – uz demonstracije kemijskih pokusa, izložbu zbirki prirodnina i upotrebu novih tehnologija u istraživanju prirode. Program će voditi Antonio Vidović, magistar edukacije biologije i kemije, iz hvarske udruge Illyrian.
18.00 - 21.00
div
Prodajna izložba izdanja Muzeja hvarske baštine
Na prodajnoj izložbi izdanja Muzeja hvarske baštine posjetitelji će moći kupiti muzejske publikacije po popularnim cijenama.
19.00 - 21.00
div
Promocija zbornika „Viški boj 1866. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 2016. godine povodom 150. obljetnice boja“
Zbornik „Viški boj 1866.“ objavljen je krajem prošle godine, a sadrži radove sa znanstvenog skupa održanog 2016. godine u Visu i Komiži povodom 150. obljetnice boja. Boj se odvijao 20. srpnja 1866. na moru između Hvara i Visa, a važnu ulogu u njemu imali su i Hvarani. Zbornik je objavilo Sveučilište u Zadru, a uredio ga je izv. prof. dr. sc. Mateo Bratanić.

Galerija

Sadržaj i oblikovanje programa: Muzej hvarske baštine