Sažetak programa u Noći muzeja

U Muzeju grada Iloka program Noć muzeja održat će se od 18 do 23 sata.
Kroz cijelo vrijeme programa za posjetitelje je vidljiva aktivnost "Ispričat ću vam priču", koja na određenim točkama unutar stalnog postava prezentira kratke i zanimljive priče o pojedinim muzejskim predmetima, s naglaskom na donatore.
Od 19.30 sati održat će se radionica "Igre bez ekrana", koja ima ideju da najmlađu publiku potakne na zajedničko druženje bez ekrana. Učenici će se kroz edukativne društvene igre bolje upoznati sa svojim zavičajem i kulturno-povijesnom baštinom.
Od 18.00 i 21.30 sat organizirana su stručna vodstva stalnim postavom muzeja.

Program

18.00 - 23.00
div
"Ispričat ću vam priču"
Na određenim točkama unutar stalnog postava bit će prezentirane kratke zanimljive priče o pojedinim muzejskim predmetima, s naglaskom na donatore .
19.30 - 20.30
div
"Igre bez ekrana"
Ideja je našu najmlađu publiku potaknuti na zajedničko druženje bez ekrana. Učenici će se kroz edukativne društvene igre bolje upoznati sa svojim zavičajem i kulturno-povijesnom baštinom.
18.00 - 22.30
div
Stručno vodstvo kroz stalni postav
Posjetitelje će kroz stalni postav provesti kustosi muzeja upoznajući ih sa bogatom zavičajnom povijesti. Stručno vodstvo će se organizirati za sve posjetitelje u 18.00 i 21.30 h.

Sadržaj i oblikovanje programa: Muzej grada Iloka