Sažetak programa u Noći muzeja

MEMO - museum of good memories mali je muzej u Puli s tematikom svakodnevice Pule od 1950-ih do 1980-ih godina. Glavne teme ovogodišnjeg sudjelovanja u Noći muzeja su predstavljanje električnih kućanskih pomagala iz razdoblja od 1950-ih do 1980-ih, kao i fotografska tehnika toga razdoblja. Tijekom programa Noći muzeja, posjetitelji će moći sudjelovati u radionici predstavljanja analogne i polaroid fotografije u organizaciji članova Foto kluba Gimnazije Pula.

Program

19.00 - 23.00
div
Radionica analogne fotografije
Posjetitelji će unutar prostora muzeja moći sudjelovati u radionici izrade analogne i polaroid fotografije koju će voditi članovi Školskog foto kluba Gimnazije Pula. Građani će na dar dobiti vlastitu polaroid fotografiju u izradi članova Foto kluba.

Sadržaj i oblikovanje programa: MEMO – museum of good memories