Sažetak programa u Noći muzeja

Prikaz života Kotoribe u prošlom stoljeću kroz zbirku uporabnih predmeta, odjeće, namještaja i alata na lokaciji Alojzije Stepinca - Stari farof te prikaz starog zanata - kovač - u nekadašnjoj "Pišpekovoj kovačnici" na adresi Ulica kralja Tomislava 40

Program

18.00 - 21.00
div
izložba starih predmeta, namještaja, alata
Izložba starih predmeta, namještaja, odjeće i alata na dvije lokacije - "Stari farof" u Ulici Alojzija Stepinca i "Pišpekova kovačnica" Ulica kralja Tomislava 40

Galerija

Sadržaj i oblikovanje programa: ETNO MUZEJ I KOVAČNICA