Sažetak programa u Noći muzeja

Naziv događanja: "STARI OBIČAJI I KULTURNO NASLJEĐE ZA NOVU PUBLIKU"
Organizator: KUD Voća
Pokrovitelj: Općina Donja Voća

1. Etno kuća Gornja Voća, virtualna zagorska hiža (od 18:00 do 20:00 sati)
- uprizorenje starih običaja i radionice vezane uz stare običaje,
- predstavljanje virtualnog sadržaja zagorske hiže od strane mladih članova KUD-a Voća,
- dječje radionice starih voćanskih igara,
- kazivanje i čitanje narodnih priča voćanskog kraja i okolice.

2. Etno kuća Gornja Voća (od 18:00 do 20:00 sati)
- održavanje male izložba radova braće Slavka i Stjepana Stolnika,
- mala izložba novijeg stvaralaštva (Vinko Gregurec, Robert Garafolić)
- izložba slika nastalih na umjetničkim kolonijama KUD-a Voća - "Dani braće Stolnik"

Program

18.00 - 20.00
div
Uprizorenje starih običaja i radionice vezane uz temu starih običaja
- članovi KUD-a Voća izvode uprizorenje starih običaja i radionice vezane uz temu starih običaja, - predstavljanje virtualnog sadržaja zagorske hiže od strane mladih članova KUD-a Voća, - dječje radionice starih voćanskih igara, - kazivanje i čitanje narodnih priča voćanskog kraja i okolice,
18.00 - 20.00
div
Izložba voćanske naive
- održavanje male izložba radova braće Slavka i Stjepana Stolnika, - izložba slika nastalih na umjetničkim kolonijama KUD-a Voća - "Dani braće Stolnik"

Galerija

Sadržaj i oblikovanje programa: Etno kuća i virtualna zagorska hiža u Gornjoj Voći