Sažetak programa u Noći muzeja

Tri izložbe i prigodne radionice za sve uzraste. Promotivna prodaja suvenira i publikacija u muzejskoj suvenirnici.
Program se odvija na dvije lokacije u Arheološkom muzeju u Zagrebu, Trg Nikole šubića Zrinskog 19 i Galeriji AMZ, Pavla Hatza 6.

Program

18.00 - 01.00
div
Rimsko zlatno prstenje iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu
Prsten je Rimljanima bio više od običnog nakita, a osim svoje dekorativne namjene, kao ukras na ruci, imao je simboličko i magijsko značenje. U antičkim izvorima spominje se pod različitim nazivima, a najčešće kao anulus. Ovisno o materijalu od kojeg je bio izrađen, prsten je imao i važnu ulogu u određivanju statusa u vojnoj i civilnoj hijerarhiji. U Arheološkom muzeju u Zagrebu.
18.00 - 01.00
div
Radionice uz izložbu Rimsko zlatno prstenje
Radionice za sve uzraste. U arheološkom muzeju u Zagrebu.
18.00 - 01.00
div
30 godina Arheološkog parka Andautonija (1994-2024)
U Arheološkom muzeju u Zagrebu.
18.00 - 01.00
div
Radionice uz izložbu 30 godina Arheološkog parka Andautonija (1994-2024)
Radionice za sve uzraste. U Arheološkom muzeju u Zagrebu.
18.00 - 01.00
div
Suvenirnica Arheološkog muzeja u Zagrebu
Promotivna prodaja suvenira i publikacija i darovi uz svaku kupnju. U Arheološkom mjuzeju u Zagrebu
18.00 - 01.00
div
Altamira - Remek djelo prve umjetnosti
Dolazak Homo sapiensa u Europu prije oko 45.000 godina označio je početak razdoblja poznatog kao gornji paleolitik, što je doba paleolitičke umjetnosti u špiljama. Od tada do prije otprilike 12.000 godina, skupine ljudi stvarale su umjetnost koja je dijelila slične podloge, tehnike i teme. U Galeriji AMZ, Pavla Hatza 6.

Sadržaj i oblikovanje programa: Arheološki muzej u Zagrebu